Du måste aktivera javascript för att använda denna tjänst.

Sekretess & Cookies

Cookies

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad så kallade cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Bokabyte.se använder cookies för att vi ska kunna ha koll på ditt bilmodellval bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare (vanligtvis under Internet Options/Internet-alternativ) kan du dock välja mellan att acceptera cookies, bli informerad om när en cookie skapas, eller avvisa cookies. Om du beslutar dig för att avvisa Bokabyte.se cookies kan användandet av webbplatsen begränsas.

Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy

För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du registrerar dig och loggar in på vår webbsida har vi ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Sättet att använda de personuppgifter som du lämnar är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser, t.ex. personuppgiftslagen. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna göra dina inköp hos oss samt att emot erbjudanden, så förbinder vi oss vid att hantera dessa uppgifter enligt gällande lagar och bestämmelser. När vi inom vår koncern, våra samarbetspartners, leverantörer och exempelvis myndigheter behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en tjänst eller en vara använder vi Internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen oss emellan. Vi sparar och använder dina uppgifter du lämnat hos oss för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de varor och tjänster som vi erbjuder direkt eller via partners samt i samband med kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.

Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer, personnummer och annan information enligt vedertagna regler. Du kan när du vill ta kontakt med oss då du har rätt att begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Detta gör du skriftligen till oss.

Nedan följer de avtalsvillkor som gäller hanteringen av personuppgifter i samband med att du registrerar dig som kund hos Bokabyte.se:

”Kunden är införstådd med och samtycker till att personuppgifter som lämnas i samband med ingående av avtal eller som på annat sätt inhämtas av Bokabyte.se, kommer att behandlas av Bokabyte.se, av bolag inom Bokabyte.se-koncernen och av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med.

Kunden kan efter skriftlig, av Kunden undertecknad, begäran kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Bokabyte.se.

Personuppgifterna kommer att behandlas för fullgöra skyldighet enligt lag och i den omfattning det behövs för administration och fullgörelse av avtalet och/eller levererade produkter och tjänster. Kunden samtycker även till att inhämtade personuppgifter även kan komma att utgöra underlag för direktmarknadsföring, affärs- och produktutveckling samt marknads- och kundanalyser genomförda av Bokabyte.se, av bolag inom Bokabyte.se-koncernen eller av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med. Genom att ingå detta avtal samtycker Kunden även till att ta emot marknadsföring och information via elektronisk post – såsom SMS, MMS och e-post - från Bokabyte.se, av bolag inom Bokabyte.se-koncernen och/eller av företag som koncernen från tid till annan samarbetar med. Kunduppgifter kan således komma att behandlas även för att Bokabyte.se samarbetspartners ska kunna marknadsföra sina egna varor och tjänster. Om Kunden inte vill ta emot marknadsföring enligt ovan kan Kunden skriftligen anmäla detta till Bokabyte.se”.